ANADOLU'DA KIYI VE

SUALTI ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI

Sualtı Dünyasının Değerli Üyeleri, Tarihi açıdan dünyanın en önemli üç denizine yaklaşık 8500 km. kıyısı olan ülkemiz sualtı alanlarında giderek artan bilimsel çalışmalarıyla dünyada giderek daha etkin olmaya başlamıştır. Üniversitelerimizde de bu alanlarda yeni bölümler, programlar, ana bilim dalları ve araştırma merkezleri açılmış, özellikle yüksek lisans programlarıyla hak ettiği önemi ve yeri kazanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili bakanlıklarda uzman sayıları artmaya, ülke Sualtı Federasyonumuz da (TSSF) bilimsel konulara verdiği önemle Dünya Su Altı Aktiviteleri Konfederasyonunda (CMAS) daha etkin olmaya başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Ana Bilim Dalı tarafından Antalya Kemer’de yapılacak 21. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısında aramızda bulunmaya davet ediyoruz. 1995 yılından itibaren ülkemizin ve KKTC’nin değerli üniversiteleri tarafından organize edilmiş olan bu toplantı dizisi sualtı dünyasıyla bağlantılı birçok konuyu kapsamaktadır. SBT’ler Sualtı Arkeolojisi, Sualtı Fizyolojisi, Sualtı Tıbbı, Sualtı Teknolojisi, Jeoloji, Jeomorfoloji, Deniz Biyolojisi, Deniz Hukuku, Sualtı Eserleri Koruma ve Onarımı ve bu alanda yeni teknolojileri içeren konularda bilimsel çalışmaları sunmaya ve tartışmaya yönelik olarak organize edilmektedir. SBT2018’de de daha önceki toplantılarda olduğu gibi sözlü ve poster sunumu yapılabilecektir. Her iki sunum şekli de Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilecek, bildiri özetleri ve kitabı organizasyon tarafından yayımlanacaktır. 21. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı – SBT 2018’e katılmak isteyen bilim insanları sözlü/poster bildiriler için www.suua.org adresinden indirdikleri “Katılımcı Bilgi Formu” ile 300 kelimeyi aşmayacak özetlerini 20 Ekim 2018 tarihine kadar belirtilen adreslere e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Gönderilmiş olan sözlü/poster sunumlara ait özetler “Bilim Kurulu” tarafından değerlendirildikten sonra 10 gün içinde tarafınıza bilgi verilecek, Bilim Kurulu onayı alındıktan sonra kabul yazıları elektronik ortamda iletişim adresine gönderilecektir. Tam metinler 30 Kasım 2018 tarihine kadar “bildiri yazım kurallarına” uygun bir şekilde yollanmalıdır. Varlığınızla bizleri onurlandırmanızı dileriz. Organizasyon Komitesi

Katılımcı Bilgi Formu için tıklayınız.

Kurullar için tıklayınız.

KEMER DENİZ BİLİMLERİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ .....

KEMER MARINE SCIENCES WEEK EVENTS .....

KEMER DENİZ BİLİMLERİ HAFTASI - Detaylı bilgi için tıklayınız .....

KEMER MARINE SCIENCES WEEK  - Click for more information.....

Copyright © 2018 - All rights are reserved by Coastal and Underwater Archaeology Projects