IASOS ANTİK KENTİ SUALTI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI– 2017

 

 

 

 

Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi tarafından 2017 Eylül ayında Iasos Antik Kenti kıyılarında arkeolojik sualtı incelemeleri yapılmıştır. Prof.Dr. Asuman Baldıran başkanlığında Yrd.Doç.Dr. Hakan Öniz yönetiminde gerçekleşen çalışmalar Milas Müze Müdürlüğü’nden Cemre Öztan gözetiminde hayata geçirilmiştir. Çalışmalar dört aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama dalış yapılacak alanların tespiti amacıyla antik yerleşimin kıyıdan incelenmesidir. İkinci aşama drone cihazıyla hava fotoğraflarının alınması, üçüncü aşama sonar çalışmaları ve son aşama da sualtı çalışmaları şeklinde gerçekleşmiştir.  Denizde yapılan çalışmalar araştırma merkezine ait drone, sonar, kompresör, aletli dalış ve inceleme donanımları kullanılarak aynı merkeze ait şişme bot ve bölgeden kiralanan bir tekne ile yapılmış, kıyı çalışmalarında bir arazi aracı kullanılmıştır. Çalışmalar 2 arkeolog ve 2 arkeoloji öğrencisi (Günay Dönmez, Ercan Soydan, Seda Kadıoğlu, Gamze Duran) tarafından gerçekleştirilmiş, dalışlara bölgede aldıkları eğitim sonrası Cemre Öztan  ile birlikte Prof.Dr. Asuman Baldıran, Erdener Pehlivan ve Nizam Abay’da katılmıştır.

Sonar Çalışmaları (Harita 1a, 1b): Birinci bölüm sonar çalışmaları Batı Limanı içinde ve mendirek üzerinde yapılmıştır. Bu çalışma sırasında mendireğin mevcut durumu üzerinde sonar görüntüleri alınmıştır (Fig 1).

İkinci bölüm sonar çalışması, yarımada, Doğu Limanı ve Doğu Limanın bulunduğu koyun çevresinde yapılmıştır. Doğu Limanı bölgesinde yapılan çalışmalarda bazı bölgelerde sualtında blok taşlar tespit edilmiştir (Fig. 2). Bu blok taşların kıyıdaki yapıların sualtında kalmış bölümleri, diğer bir kısmı ise yarımada üzerindeki taş iskelelere ait olduğu düşünülmektedir.

Hava Fotoğrafı Çalışmaları (Harita 2): Hava fotoğraflama çalışmaları ilk olarak Batı Limanı içinde kıyı bölgesinde ve mevcut mendirek üzerinde yapılmış ve görüntülenmiştir (Fig 3-4-5). Diğer hava fotoğraflama çalışması ise Doğu Limanı kıyılarında yapılmıştır (Fig. 6). Hava fotoğrafları yarımada ve limanların anlaşılmasında önemli rol oynamıştır.

Sualtı Çalışmaları (Harita 3): Sualtı araştırma ve tespit çalışmalarına Batı Limanı mendireğinde dalışlar yapılmıştır. Bu dalışlar hem maske palet şnorkel hem de aletli dalış yöntemleriyle uygulanmıştır. Çalışmalarda sudaki görüş netliğinin çok düşük, dip yapısının da genellikle balçık niteliğinde olduğu gözlemlenmiştir (Fig. 7-8). Sudaki sınırlı görüş nedeniyle bölgede daha önce çalışma yapmış ekiplerin sonuca ulaşamadıkları tahmin edilmektedir. Bölgedeki sınırlı görüş hem Güllük Dalyanı ve çevre akarsuların taşıdıkları su ve dolgu malzemeler hem de eski teknoloji balık çiftliklerinin atıklarından kaynaklanmaktadır.

Yapılan çalışmalarda farklı dönemlere ait amphora boyun, kulplar, dip parçaları bulunmuştur (Fig. 9, 10, 11, 12). Bunların en az iki adet batığa ait oldukları düşünülmektedir. Diğer dalışlar Doğu Limanı kıyılarında yapılmıştır. Burada yapılan çalışmalarda blok taşlar incelenmiş ve fotoğraflanmıştır

 

Copyright © 2018 - All rights are reserved by Coastal and Underwater Archaeology Projects