KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

 

 

 

 

Kültürel miras, geçmişin gelecek nesillere aktarılması ve gelecek nesillerin geçmişleriyle ilgili bilgi sahibi olabilmeleri açısında önemli bir kavramdır. Bu sebeple, korunması ve sahip çıkılması gerekliliği hususunda önce bireylerin daha sonra da toplumların duyarlı olması gerekmektedir. Kültürel mirasın korunabilmesindeki sürece etki eden bir takım zorlu faktörler bulunmaktadır. Ülkemizde de karada ve su altında bulunan kültürel mirasın çok çeşitli risklerle karşı karşıya bulunduğu bilinmektedir. Bu noktada önemli olan, toplumu oluşturan tüm bireylerin kültürel mirasın varlığından, korunmasının neden gerekli olduğundan ve korumak için üzerlerine düşen görevlerden haberdar edilmesi ve bilinçlendirilmesidir.

Dört bir tarafı tarihi zenginliklerle dolu, medeniyetlerin doğduğu topraklara sahip ülkemizin en büyük zenginlikleri yalnızca karada değil, denizlerimizde de yer almaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, hem karadaki hem de denizlerimizdeki tarihi zenginliklerimizle ne kadar önemli bir coğrafyada yaşadığımızı daha iyi anlamaktayız.

Bizler de karada ve sualtındaki kültürel değerlerimizin korunması gerektiğinin öneminden hareketle, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik farkındalık bilincinin arttırılması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekteyiz.

 

Bu etkinlikler;

 

 17 sene boyunca her sene Antalya/ Kemer’de düzenlenmekte olan Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında, Kemer bölgesinden ve Türkiye’nin denize kıyısı olmayan illerinden seçilen okullardan gelen öğrencilerin hazırlamış olduğu resimlerden oluşan resim sergileri düzenlenmektedir. 9-12 yaş grubuna yönelik etkinlik, sualtı dünyasını çocuklara sevdirmek, denizler altında kalmış tarihi kalıntıları tanıtmak ve bu anlamda bilgi sahibi olmaları amacını taşımaktadır (Resim 1,2,3).

 

 Resimleri sergilenen öğrenciler için, Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında Antalya Akvaryum’a geziler düzenlenmektedir. Antalya Akvaryum, Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile UNESCO UniTwin Sualtı Arkeolojisi Ağı tarafından hayata geçirilen bir diğer çalışma ise, Sualtı Kültür Mirasının korunması konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Akvaryum’un girişinde ve Akvaryum’a ait çeşitli bölümlerde bu uyarı levhalarını konumlandırılmasıdır (Resim 4)

 

 Kemer’de bulunan ilköğretim okullarına yönelik workshop çalışmaları. (Resim 5)

 

 Lise öğrencilerine Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Kültürel Miras, Sualtı Kültürel Mirası ve Sualtı Kültürel Mirası’nın korunmasına yönelik yapılmakta olan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgiler vermek, konuyla ilgili farkındalık yaratmak amaçlı düzenlenen söyleşiler. Konuşmacılar: Ceyda Öztosun, PhD Cand., Polonya Bilimler Akademisi Arkeoloji Etnoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – UNESCO UniTwin Sualtı Arkeolojisi Network Koordinasyon Merkezi, Halkla İlişkiler ve İletişim Sorumlusu. Karolina Trusz, PhD Cand., Polonya Bilimler Akademisi Arkeoloji Etnoloji Enstitüsü, Varşova. (Resim 6,7,8)

 

 “Arkeolojiyi Keşfet” isimli projelerle uzman arkeologlar tarafından gerçekleştirilmekte olan antik yerleşimlerde ve sınıflarda deniz ve arkeoloji konulu çeşitli eğitim uygulamaları yapılmaktadır. (Resim 9,10). Bu çalışmalara her ay devam edilmektedir.

 

 

 

Copyright © 2018 - All rights are reserved by Coastal and Underwater Archaeology Projects