2017 YILI ANTALYA VE MERSİN  ARKEOLOJİK KIYI VE SUALTI ARAŞTIRMALARI

Hakan Öniz

 

 

 

 

1999 yılından beri Antalya Kıyılarında, 2015 yılından itibaren ise Mersin Kıyılarında arkeolojik kıyı ve sualtı araştırmaları yürütülmektedir. Sualtında bulunan kültürel mirasının araştırılması, envanterinin çıkartılması, korunması ve bilimsel çalışmalarının yapılarak bilim dünyasıyla paylaşılmasını amaçlanan bu çalışmalar Dr.Hakan Öniz başkanlığında uluslararası bir ekip tarafından yürütülmektedir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle yapılan bu çalışmalar 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında hayata geçirilmiş, çok sayıda çapa ve farklı kalıntıların yanı sıra 20’si Antalya, 19’u Mersin kıyılarında olmak üzere toplam 39 antik gemi batığı bulunmuştur. Çalışmalar aynı zamanda UNESCO UniTwin Sualtı Arkeolojisi Ağı faaliyetleri kapsamında üye üniversitelerden yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla hayata geçirilmiş, bu çalışmalarda Selçuk 1 Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi ve çeşitli kara ve deniz taşıtları kullanılmıştır.

Yüksek teknoloji olanaklarının kullanılması amaçlanan bu bilimsel faaliyetlerde Sualtı Robotu (ROV), Dual Beam Sonar, Yan Taramalı Sonar, Manyetometre, sualtı konuşma sistemleri ve gemiyle bağlantılı ya da serbest kamera sistemleri gibi teknolojiler kullanılmış, bu nedenle standart sualtı araştırma yöntemlerine göre daha kapsamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmalarda genel olarak ana gemi, sonar teknesi veya botlarla sistematik sonar taraması yapılmış, sualtındaki görüntüler koordinatlarıyla birlikte kaydedilmiştir. Sistematik sonar taramasından kastedilen, çalışma alanın kıyıda 1 metre derinlikten itibaren 100 metre derinliğe kadar olan kıyı şeridinin baştan sona taranması ilkesini içermektedir. Tesadüfi (random) araştırma yöntemine göre bu yöntem deniz dibinde form veren olası batıkların hiç atlanmadan bulunabilmesini hedeflemektedir. Bu perspektifte, sonar görüntüleri ve diğer elektronik cihazların yardımıyla aletli dalış yöntemleri ya da robot kullanılarak deniz dibi, doğal ya da insan yapımı liman alanları, burunlar, sığlıklar ve adacıklar taranmıştır.

 

 

Copyright © 2018 - All rights are reserved by Coastal and Underwater Archaeology Projects